Photo of Andre Skurdal employee at Andre Skurdal AS

Andre Skurdal

Eier

Photo of Lill Melissa Skurdal employee at Andre Skurdal AS

Lill-Melissa Skurdal

Daglig leder og adm

Andreas Krange

Maskinsjåfør og Grunnarbeider

Vidar Wiggmostad

Lastebilsjåfør

Thomas Agnor

Maskinsjåfør og grunnarbeider

Tor Wistum

Lastebilsjåfør

Tommy Berggren

Anlegg og lastebilsjåfør

Håkon Thormodsrud

Lastebilsjåfør

Øivind Kilemo

Lastebilsjåfør

Photo of Kjell Skarheim

Kjell Bagge-Skarheim

Produksjonsansvarlig Jord